BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ

09.03.2018 14:05

Knihovna Strání Vás srdečně zve na celostátní akci:

                              BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ.

                              Celý měsíc březen registrace všech nových čtenářů zdarma.

                              Amnestie čtenářů.

                              Proběhnou informativní besedy pro děti z MŠ a pro žáky z 1. tříd, kteří budou v měsíci červnu pasováni na čtenáře.

                              V týdnu od 12. do 15. března proběhne odpoledne v 15:00 hodin v místní knihovně Pohádkový týden aneb Společné čtení.

                              V týdnu od 19. do 23. března proběhne burza časopisů.

                              V úterý 27. března v 10:00 hodin se uskuteční beseda s panem Zderčíkem: Jak uplést pomlázku.

                              V úterý 10. dubna 2018 v 17:00 hodin v multifunkčním sále ZŠ vedle knihovny proběhne beseda s paní Ondrovou na téma:

                              Bylinky a jarní očista těla.                                     Těší se na Vás knihovnice Marcela Schönbaumová.