Kalendárium na měsíc červenec

01.07.2013 15:09

 

Ota Pavel se narodil 2. 7. 1930, český prozaik, novinář a sportovní reportér  - psal povídky ze sportovního prostředí. Autor vzpomínkových próz, v nichž čerpal tematicky z vlastního života a zejména ze životních osudů svého otce (např. Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby).

 

Franz Kafka se narodil 3. 7. 1883, na Starém Městě pražském v rodině německého židovského obchodníka. Po absolvování německého gymnázia studoval chemii, germanistiku a později práva. Po promoci v roce 1906 pracoval u trestního a civilního soudu v Praze, od roku 1908 byl zaměstnán v Dělnické úrazové pojišťovně. V této době začal také psát – především po večerech a v noci – byla to jeho nejoblíbenější činnost. Jako jediný z rodiny uměl česky, avšak s jinými spisovateli se nestýkal. Navíc se rozchází s otcem pro jeho obchodnickou morálku, nedokáže však nalézt konkrétní postoj vůči společnosti. V roce 1917 u něj byla zjištěna tuberkulóza, což má za následek stále častější přerušování práce. Kafka podniká několik cest do ciziny, navštívil Francii, Švýcarsko, Itálii a Německo. Umírá v Rakousku v sanatoriu v Kierlingu u Vídně. Je pochován na Novém židovském hřbitově v Praze Strašnicích. Ve své době nevzbudilo Kafkovo dílo obzvláštní pozornost. Je těžko pochopitelné, prolíná se v něm jeho vlastní život. Většina jeho děl je nedokončená.  Část rukopisů spálil sám, zbytek se zachoval jen díky tomu, že nebylo vyplněno jeho přání, aby byly po jeho smrti zničeny.

Kromě tří románů „ Nezvěstný „ , Zámek a „Proces“ se jedná většinou o povídky. Jsou to například: Proměna, Topič, V kárném táboře, Venkovský lékař, Při stavbě čínské zdi, Jezdec na uhláku, Dopis otci, Doupě, Umělec v hladovění.

 

 

Lion Feuchtwanger se narodil 7. 7. 1884, německý prozaik, dramatik a literární kritik. Narodil se v Mnichově. Pocházel z početné rodiny židovského továrníka. Studoval germanistiku, filosofii a antropologii v Mnichově a Berlíně. Po promoci v r. 1907 podnikl cesty do Itálie a Francie. Od roku 1908 působil v Mnichově jako divadelní kritik a začal zde spolupracovat s Bertoldem Brechtem. Stal se vydavatelem vlastního časopisu Der Spiegel. Pro svůj antifašistický postoj žil od roku 1933 v emigraci – nejdříve ve Francii, potom ve Spojených státech severoamerických. Zde spolu s B. Brechtem a W. Bredlem založil německý emigrantský časopis Slovo r. 1936.

V roce 1937 navštívil SSSR a na zpáteční cestě se zastavil rovněž v Praze. Tato cesta na něho hluboce zapůsobila. Po 2. světové válce byl L. Feuchtwanger vyznamenán státní cenou NDR  r. 1953 a čestným dektorátem Humboldtovy university v Berlíně. 1954. Začínal jako dramatik. Velkou oblibu u čtenářů si získal svými historickými romány i romány ze současnosti z období nacistického režimu.

Z díla:

Ošklivá vévodkyňě

Žid Suss

Trilogie:  Zaslíbená země – Židovská válka

                                                      Synové

                                               Přijde ven

Čekárna: -                           Úspěch

                                               Oppermannovi

                                               Vyhnannství

Lišky na vinici

Bláznova moudrost

Židovka z Toleda

Jefta a jeho dcera