Kalendárium na měsíc leden

08.01.2013 15:05

 

Miloš Václav Kratochvíl se narodil 6. 1. 1904, prozaik, autor historických próz, populárně historických prací zejména pro mládež, divadelních her a filmových scénářů, tvůrce nového typu angažované historické prózy. Narodil se ve Vídni, jeho otec byl dvorním archivářem. Zde prožil i dětství, ale od r. 1916 již studoval v Praze na gymnáziu, později historii a archivnictví na univerzitě. Pracoval v archívu města Prahy do uzavření v r. 1944. V prvním období stavěl do popředí postavy z vyšších společenských vrstev v povídkovém triptychu Bludná pouť, v románech Osamělý rváč, Král obléká halenu. Souběžně vznikly drobnější prózy z různých historických období shrnuté do sbírek Povídky lásky a smrti a Pět milostných a jedna, později přepracované a doplněné novými vyšly pod názvem prvního souboru. V dalších tvorbě se obrátil k husitství trilogií Král obléká halenu, Pochodeň a Mistr Jan. Věnoval mu i část své scénáristické práce filmovou trilogií Jan Hus, Jan Žižka a Proti všem. Zobrazil též člověka v událostech 30 leté války v románě pro mládež Podivuhodné příběhy a dobrodružství Jana Kornela. Od 60. let se zamýšlel nad úlohou umění a vědy v národním životě. K pracím takto inspirovaným patřila novela Komediant, romány Dobrá kočka, která nemlsá, beletrie a literatury faktu Evropa tančila valčík a Evropa v zákopech, k citovým dílům pak romantický cyklus povídek Lásky královské. Historii svého rodu a rodu své manželky zachytil prózou Čechy krásné, Čechy , rok 1848 divadelní hrou České jaro. Se zdarem psal populárně historické práce pro dospělé např. Tisíciletou stopou, Čas hvězd a mandragor, Rytíři černé vlajky, Napoleon z Černého ostrova.

 

Rudolf Těsnohlídek zemřel 12. 1. 1928 v Brně, autor meditativní lyriky, prozaik, publicista a autor soudniček. Určujícím prvkem tvorby je přijaté vědomí tragičnosti a marnosti lidské existence (Prózy Nénie, Květy v jíní). Zájem o osudy obyčejných lidí dokládají romány z brněnské periferie (Kolonie Kutejsík). Jeho nejúspěšnější prózou se stala povídka Liška Bystrouška.

 

 

Oldřich Daněk se narodil 16. 1. 1927. Oldřich Daněk byl dramatik, autor divadelních, rozhlasových a televizních her, filmový a televizní scenárista, prozaik.

Oldřich Daněk se narodil v Ostravě, kde roku 1945 maturoval na reálném gymnáziu. Poté studoval herectví a režii na pražské DAMU.

Od roku 1950 působil Daněk jako režisér divadla v Hradci Králové a později jako režisér a šéf činohry v libereckém Divadle F.X. Šaldy.

Od roku 1956 pracoval Oldřich Daněk ve Filmovém studiu Barrandov. V roce 1973 zvolil svobodné povolání.

Divadelní hry:  Umění odejít, Pohled do očí, filmové scénáře – Zde jsou lvi, Královský omyl, televizní seriály – Byl jednou jeden dům, televizní hry – Břetislav a Jitka, Druhá první dáma, Španělé v Praze, Kadeř královny Bereniké, romány – Král utíká z boje, Král bez přilby, Vraždy v Olomouci.

Virginia Woolfová anglická prozaička, narodila se 25. 1. 1882, představitelka modernistické umělecké skupiny Bloomsbury Group, která ovlivnila formu anglického románu. Tématem jejích děl je každodenní život anglických středních vrstev. Důraz klade na myšlenky, dojmy a pocity postav. Metoda „proudu vědomí“ je obohacena lyrismem a výtvarným viděním skutečnosti.

Nejznámější díla: K majáku, Vlny, Orlando.

 

Lewis Carroll se narodil 27. 1. 1832, anglický spisovatel, matematik a logik, průkopník umělecké fotografie. Je autorem mnoha vědeckých pojednání, ale také řady rébusů, hlavolamů  a matematických hříček. Pro pobavení své dětské přítelkyně vymyslel příběh o Alence v říši divů a za zrcadlem, který se stal klasickým dílem dětské nonsensové literatury a je dodnes milován malými i velkými čtenáři.