Kalendárium na měsíc říjen

07.10.2013 10:07

 

František Halas se narodil 3. 10. 1901, český básník a překladatel. Jeho básnické dílo patří k vrcholům české meziválečné poezie. Významné jsou jeho verše burcující proti fašismu, verše pro děti a básnické překlady, především z polštiny.

Jako zralý umělec inklinoval ve sbírce Kohout plaší smrt k motivům smrti, konce a deziluze. Jeho pozdější vývoj vyústil v monumentalitu a vnitřní patos básnické tvorby ve sbírkách Staré ženy a Torzo naděje. Autor autobiografické básnické prózy Já se tam vrátím.

 

Oscar Wilde se narodil 16. 10. 1854, anglický dramatik, prozaik, básník a esejista irského původu. Představitel hnutí dekadentů, kteří oslavují krásu a odmítají spojení umění a morálky (románové podobenství Obraz Doriana Graye). V dramatické tvorbě navázal na tradici komedie mravů v konverzačních dramatech (např. Jak je důležité míti Filipa). Je autorem andersenovsky laděných pohádek (např. výbor Šťastný princ).

 

Zdena Salivarová se narodila 21. 10. 1933, prozaička, filmová scenáristka a překladatelka. V roce 1969 odešla se svým manželem J. Škvoreckým do exilu. Žije v Torontu, kde založila a vede nakladatelství českých knih Sixty – Eight  Publishers.

 

Pavel Tigrid se narodil 27. 10. 1917, v Praze vlastním jménem Schönfeld.

Publikoval velké množství článků, esejí, studií v řadě jazyků v periodickém tisku po celém světě. Vydáváním časopisu Svědectví v letech 1956 – 1990 sehrál nezastupitelnou úlohu za obnovu základních lidských práv a svobod v Československu. Tento politicko – kulturní čtvrtletník, v němž vycházely příspěvky jak autorů žijících v exilu, tak disidentů, články o politice, ale i nemálo stran patřilo literatuře, byl od počátku především určen pro čtenáře v Československu. Knižně vyšlo Tigridovi v několika jazycích přes deset děl, např. Pražské jaro, nezadržitelný pád A. Dubčeka, Hořká revoluce. Českého vydání se zatím dočkaly jeho tři knihy. V díle Politická emigrace v atomovém věku, Kolín nad Rýnem, se zamýšlí nad úlohou politických emigrantů v různých dějinných obdobích. Publikace Dnešek je váš, zítřek je náš, sleduje historii dělnických revolt v komunistických zemích. Největšího ohlasu v exilu i u nás dosáhla kniha Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, populární formou vyložené nedávné dějiny Československa.