kalendárium na měsíc únor

15.02.2013 11:41

 

Alexandr Sergejevič Puškin zemřel 10. 2. 1837, ruský básník, prozaik a dramatik. Zakladatel nové ruské literatury a tvůrce novodobého ruského básnického jazyka. Autor románu ve verších Evžen Oněgin.

 

 

Daniela Fischerová se narodila 13. 2. 1948, autorka pozoruhodných divadelních a rozhlasových her:

Hodina mezi psem a vlkem, Princezna T., Báj, Neúplné zatmění, Vlčí bouda.

Píše také vtipné a hravé pohádky, verše a divadelní hry určené dětem.

 

 

Ludvík Aškenazy se narodil 24. 2. 1921, v Českém Těšíně. Studoval na gymnáziu v Polské Stanislavi, později studoval na vysoké škole ve Lvově slavistiku. Aškenazyho první knížky jsou tvořeny reportážemi z Polska, Středního východu a tehdy nově vzniklé Německé demokratické republiky. Již tyto práce naznačovaly, že v něm vyrůstá schopný novinář vyznačující se mimořádným smyslem pro působivý detail. Jeho pohled byl ovšem často zkreslen ideologickými předsudky doby, a právě proto jsou tyto díla „černobílá“ – komunismus vidí pozitivně, zatímco na straně kapitalismu vidíme pouze temné kontrasty komunistických ideálů. Z těchto děl: Kde teče krev a nafta, Ulice milá, Německé jaro. Aškenazy byl komunistickou ideologií ovlivněn natolik, že se jí nevyhnula ani jeho beletristická tvorba první poloviny 50. let – Např. Sto ohňů, Vysoká politika.

Dílo:

Milenci z bedny: - Poetické, místy a snivé, vyprávění nás zavede na dvůr domu, kde dvě děti – v jejich hře „tatínek“ a „maminka“- objeví starou bednu vhodnou k dětským hrám. Dále se dostáváme k putování za  svatebním obřadem a poté na cestu zpět domů. Nakonec se dovíme o „odměně“, kterou děti dostaly za pozdní návrat.