Kalendárium na měsíc září

05.09.2013 11:36

 

Karolína Světlá zemřela 7. 9. 1899, vl. jm. Johanna Rottová, česká prozaička, zakladatelka českého venkovského románu. Její dílo vrcholí v prózách z okolí Světlé v Podještědí, k nimž patří román Kříž u potoka.

Další romány:

Frantina, Černý Petříček, Nemodlenec, Z rodinné kroniky, Kantůrčice, Vesnický román.

 

František Nepil zemřel 8. 9. 1995, český prozaik, v jehož dílech Střevíce z lýčí, Dobré a ještě lepší jitro a Malý atlas mého srdce převládá vlídně humorný pohled na všední život. V prózách pro děti Makový mužíček a Polní žínka Evelýnka uplatnil naivní básnivý cit.

 

Miroslav Tyrš  se narodil 17. 9. 1832 v Děčíně v rodině německého lékaře u hraběte Thuna. Organizátor, teoretik a praktik české tělesné výchovy, ale také estetik a spisovatel 2. Poloviny 19. Století. Uskutečnění ideálu kalokagathie (snaha o dosažení duševní a tělesné dokonalosti) našlo výraz v jeho výchovném úsilí v oblasti tělesných cvičení, v soustředění se na morální složku výchovy člověka a ve formování vztahu ke společnosti. Studoval na malostranském a akademickém gymnázium.

 

Jiří Kolář se narodil 24. 9. 1914, v osmi letech se s rodiči přestěhoval do Kladna, které svým proletářským prostředím výrazně ovlivnilo jeho nazírání na svět. Vyučil se truhlářem a vystřídal řadu zaměstnání, nakonec se stal nakladatelským redaktorem. Už před polovinou 30. let psal básně a tvořil první koláže.  Rozhodující pro něj bylo setkání s Jindřichem Chalupeckým na počátku války a účast na dění Skupiny 42. Jak v poezii tak ve výtvarném umění podléhal fascinaci městskou krajinou. Za svou strojopisnou sbírku Prométheova játra strávil v roce 1952 devět měsíců ve vazbě. Koncem 50. let se rozhodl opustit klasické psané slovo a věnovat se především umění. Vymyslel řadu nových výtvarných i slovesných postupů: roláže, chiasmáže, muchláže, loutkové básně, cvokogramy aj. Vedl si básnické deníky. V 60. letech dosáhl uznání nejen u nás, ale i v zahraničí. V roce 1997 se vrátil natrvalo do Prahy.

Z básnického díla:

Očitý svědek, Vršovický Ezop, Nový Epiktet, Návod k upotřebení aj.

 

Patrick White zemřel 30. 9. 1990, australský prozaik a dramatik. Jeho prozaická tvorba byla ovlivněna modernisty a psychologií C.G. Junga. Častým tématem jeho románů je střetání bělošské civilizace s přirozeností divochů a postupné odhalování smyslu života v utrpení a osamělosti. V roce 1973 získal Nobelovu cenu.

Nejznámější romány:

 Strom života, Oko uragánu, Sukně z listí.