Kalendárium známých osobností na měsíc leden

25.01.2012 23:52

 

 
Edgar Allan Poe se narodil 19.1. 1809, americký básník, povídkář a kritik se narodil v Bostonu
v rodině kočovných herců. V roce 1815 odešel Poe na studie do Skotska a Anglie, odtud se vrátil
v roce 1820 zpět do Richmondu a studoval latinu a francouzštinu. Pozdější studium na universitě
v Charlottesvillu musel opustit pro nedorozumění s otčímem. Vstoupil do armády Spojených států,
začíná psát básně – v roce 1828 vydává svou první sbírku „Tamerlán a jiné básně – v roce 1829
„Tamerlán a menší básně“. V roce 1830 začal navštěvovat vojenskou akademii ve West Pointu,
odkud ho však vyloučili pro porušování vojenského řádu a zanedbávání povinností. Přestěhoval se ke
své tetě do Baltimoru a později se oženil s její třináctiletou dcerou.
 
V roce 1835 začíná pracovat jako redaktor v The Southern Literary Messenger, píše další básně,
povídky, črty a recenze. V roce 1833 získal peněžní cenu za povídku „Rukopis nalezený v láhvi“ a
v roce 1833 za povídku „Zlatý brouk“.
 
Některé další básně: Havran (1845), Lenora (1831), Údolí neklidu )1831), Město v moři (1831),
Zvony (1849),
 
Povídky: Maska červené smrti (1842), Zlatý brouk (1843), Příběh rozeklaných hor (1844), Jáma a
kyvadlo (1842), Vraždy v ulici Morgue (1845), Na slovíčko s mumií (1845), Filosofie básnické skladby
(1846).
 
Virginia Woolfová se narodila 25.1. 1882, anglická prozaička, představitelka modernistické
umělecké skupiny Bloomsbury Group, která ovlivnila formu anglického románu. Tématem jejích děl
je každodenní život anglických středních vrstev. Důraz klade na myšlenky, dojmy a pocity postav.
Metoda „proudu vědomí“ je obohacena lyrismem a výtvarným viděním skutečnosti
 
Nejznámější díla: K majáku, Vlny, Orlando.
 
Lewis Carroll se narodil 27.1. 1932, v rodině anglického faráře. Anglický vědec, matematik, autor
podivuhodných dobrodružných příběhů o Alence, které si oblíbily děti na celém světě. Zážitky
Alenky v kraji divů i za zrcadlem jsou ve světové literatuře zvláštním ojedinělým literárním útvarem,
výlučným obsahem i formou, hovořícím stejně k dospělým jako k dětem.
 
První díl Alenka v kraji divů (1865, č. 1947) předal Carroll do tisku až poté, co byla kniha doplněna
ilustracemi známého anglického grafika Johna Tenniela. V tomto příběhu vstoupí Alenka do světa
fantazie tím, že sleduje Bílého Králíka na jeho cestě do králičí nory. Zde se zvětšuje, zmenšuje,
setkává se s podivnými zvířaty a postavami, i s postavami z karet. V druhé knize Za zrcadlem a s čím
se tam Alenka setkala jsou její nové příhody diktovány principem zrcadlení a závislostmi šachové
hry. Alenčininy příhody v sobě spojují realitu s fantazií pohádky, s fantazií, která v sobě nese řadu
absurdních proměn postav a situací. Součástí obou knih jsou i podivné básničky. Do příběhů Carroll
zasadil říkadla anglických dětí, některé známé básně parodoval, najdeme zde však i původní básně,
obsahující umělá slova, která bezděky tvořil odmalička. Ve snaze překonat vrozené zadrhování
v řeči často spojil dvě slova v jedno, nezvyklé slovní podoby vytvářel i přehozením písmem. Ostatní
 
beletristické práce pro děti, které Carroll napsal, již neměly úspěch.
 
Lewis Carroll žil celý život v Oxfordu. Při novoroční návštěvě své sestry 14.1. 1898 nečekaně zemřel.