Listopad 2011

19.12.2011 23:46

Karel Hynek Mácha zemřel 6. 11. 1836.

Český básník a prozaik. Nejvýznamnější představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. V básnické tvorbě byl ovlivněn lidovou poezií a anglickým a německým romantismem, dále cestami po českých hradech i vzdálených zemích a událostmi roku 1830. Nejrozsáhlejší próza Cikáni je svým obsahem a tragickým příběhem blízká lyrickoepické skladbě Máj.

 

Jiří Žáček - 6. 11. 1945.

Významný představitel básníků, kteří vstoupili do české literatury na počátku sedmdesátých let. Narodil se v Chomutově, střední průmyslovou školu stavební absolvoval ve Volyni. Ve studiu pokračoval na stavební fakultě ČVUT v Praze a tři roky pracoval jako projektant vodohospodářské správy v Benešově. Od roku 1974 je redaktorem nakladatelství Československý spisovatel. Překládá a věnuje se též práci scénaristické. Svou tvorbou navazuje cílevědomě na nezvalovskou tradici melodicky vyzrálé poezie s důrazem na smyslové dojmy. Ve své první sbírce Ráno moudřejší večera (1970) čerpal z dojmů z cesty do Itálie, ale jsou zde také verše milostné i básně, které se ptají po smyslu literární tvorby. Tak na počátku Žáčkovi tvorby můžeme sledovat základní námětové oblasti jeho poezie. Druhá knížka Napjatá struna (1973) vychází ze životních zkušeností a názorů. Ve sbírce Tři roky prázdnin (1982) hledá humánní smysl všeho, co utváří život současného moderního člověka. Základním rysem Žáčkovi poetiky je hravá, přirozená a zpěvná melodičnost. K nejvýznamějším sbírkám pro děti patří Aprílová škola (1978), Ahoj, moře (1980). Jeho básně pro děti jsou velmi oblíbené u malých čtenářů právě pro svou fantazii, hravost, humor, dětskou metaforu. Sbírka Dobrý den, Praho (1981) v lyrické zkratce a miniatuře zachycuje různé okamžiky dne a roku v pražských zákoutích. Smysl pro humor a paradoxní stránky současného života se objevují v básních sbírky Mezi řečí (1978). Obohacením jeho tvorby je další sbírka pro děti Kdo si se mnou bude hrát (1981). Svou tvorbou přispěl Žáček k novému nástupu české poezie pro děti, ke kterému došlo v druhé polovině sedmdesátých let. O své tvorbě pro děti Jiří Žáček říká: "Psát pro děti je pro mě taková omlazovací kůra. Pustím fantazii z řetězu, ať se vydovádí: čím bláznivější nápad, tím líp. Ostatně, jak jsem si ověřil na ohlasu své Okurkové sezóny, i dospělí mají někdy chuť přečíst si drobet praštěnou knížku."

Dílo:

  • Ahoj, moře
  • Anonymní múza
  • LeGrando Grando
  • Mezi řečí
  • Milostné prstoklady
  • Napjatá struna
  • Okurková sezóna
  • Tři roky prázdnin

 

Arthur Rimbaud zemřel 10. 11. 1891.

Francouzský básník. První básně napsal, když mu bylo patnáct let. V sedmnácti se seznámil s Paulem Verlainem, který jej uvedl do pařížských básnických kruhů. V rychlém sledu tehdy vznikly báseň Opilý koráb a básně v próze Iluminace - příběhy, reminiscence a vidiny psané vzrušeným, eliptickým jazykem. Soubor devíti básnických próz nazvaný Sezóna v pekle je osobní bilancí a úvahou nad osidem prokletého básníka. Po krátkém a bouřlivém tvůrčím období Rimbaud zcela zanechal poezie a vydal se na dobrodružné cesty: nechal se mimo jiné najmout do armády, odkud brzy dezertoval, nakonec doputoval až do Etiopie, kde se věnoval obchodu. Umřel po amputaci nohy.

 

Miroslav Horníček narozen 10. 11. 1918.

Český herec, prozaik, dramatik a režisér. Jeho tvůrčí činnost charakterizuje jemný humor a osobité vidění všední skutečnosti.

 

Jan Otčenášek narozen 19. 11. 1924.

Český prozaik a filmový a televizní scénárista. V povídkách a románech se zamýšlel nad osudy své generace v okupaci, po osvobození a v současnosti. Románem Občan Brych předznamenal nové pojetí hrdiny, schematicky viděný přerod intelektuála. Ve svých prózách Romeo, Julie a tma a Kulhavý Orfeus zachytil osudy mladých lidí na pozadí válečných událostí. Román Když v ráji pršelo sleduje hluboký citový vztah mladé dvojice v tvrdých podmínkách šumavské samoty.

 

Helena Lisická narozena 26. 11. 1930.

Česká prozaička. Sběratelka pohádek a pověstí s historickým jádrem, které literatura přetváří buď na základě celé příběhové linie nebo jediného motivu, takže některé se blíží žánru historické povídky (např. Z českých a moravských hradů, Pověsti starých měst).