„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“

28.01.2015 13:17

 

Úřad pro ochranu osobních údajů u příležitosti „Dne ochrany osobních údajů“ 28. ledna 2015
vyhlašuje
IX. ročník soutěže pro děti a mládež
„Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!“
 
Informace mají dnes hodnotu zlata. Pokud jsou v těch správných rukách a využívány k tomu, k čemu mají být, je vše v pořádku. Představte si ale, že například z databáze banky, pojišťovny, státní instituce, třeba policie, nebo ze zdravotnických databází uniknou Vaše osobní, možná i citlivé údaje. Co se může stát?
 
Děti mohou napsat povídku, úvahu, scénář, nebo mohou také příběh, který si vymyslí, sehrát, natočit na video, případně ztvárnit v podobě komiksu.
 Pro sečtělejší dáváme možnost napsat referát na téma, v jaké knize či filmu se setkali s tématem ochrany osobních údajů a soukromí nebo ve které historické události vidí roli ochrany soukromí jako klíčovou, ať už ona událost dopadla dobře, nebo ne.
Pro ty, kteří třeba raději kreslí a malují, máme alternativu. Mohou volně na téma ochrany osobních údajů a soukromí vytvořit návrh „plakátu“, který by měl každého na první pohled upozornit na aktuálnost tématu ochrany osobních údajů. Fantazii se meze nekladou.
 
Příspěvky mohou děti do 18 let poslat (s uvedením jména, adresy a věku*) do 17. dubna 2015 buď elektronicky na soutez@uoou.cz (soubory do velikosti 3 MB), anebo na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, tiskový odbor, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (obálku označit heslem „Soukromí“).
 
Autoři nejlepšího zpracování budou pozváni do Prahy, kde jim bude slavnostně předáno ocenění a pro vítěze bude připraven zajímavý program.
 
Aktuální informace o soutěži budou průběžně k dispozici na webových stránkách Úřadu www.uoou.cz v rubrice Pro mládež.
 
* Adresa bude použita jen v rámci soutěže, jméno a věk případně v rámci propagačních účelů ochrany osobních údajů, pokud neobdržíme výslovné přání, že zaslaná práce k uvedené propagaci nesmí být použita.